DUYURULARCOSME PROGRAMI TURİZM ÇAĞRISI HK.

Sayın Katılımcımız, 

·         KOBİ’lerin finansmana erişiminin arttırılması,

·        Pazarlara erişiminin iyileştirilmesi,

·        Çerçeve koşulların geliştirilmesi,

·        Girişimciliğin teşvik edilmesi,

amacıyla Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında 16 Ekim 2014 tarihinde imzalanmış olan İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) kapsamında "Çok Uluslu İşbirliği ve Bilgi Transferi ile Sürdürülebilir Turizm Gelişimini ve Turizm Sektöründeki KOBİ’lerin Kapasitesini Arttırma” proje teklif çağrısı yayımlanmıştır. Proje başına azami hibe 1.000.000 € olup, hibe miktarı uygun harcamaların maksimum %75’i kadar olacaktır.

Söz konusu çağrıya ilişkin son başvuru tarihi 24.10.2019 olup, çağrı hakkında detaylı bilgiler aşağıdaki Ekte yer almaktadır.

KOSGEB AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN-COSME PROGRAMI TURİZM ÇAĞRISI HK. GELEN YAZI 19.08.2019-984

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

Duyurular Ana Sayfa