DUYURULARİSO Covid-19 Mücadele Standardı İstanbul OSB’leri Eğitimi hk.

Sayın Katılımcımız,

Covid-19 ile mücadelede işyerlerinde sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulmasına yönelik sistem ve standart  gereksiniminden  yola  çıkarak,  İstanbul  Sanayi  Odası  tarafından  "İSO  Covid-19  Özelinde Salgın Hastalıklarla Mücadele Standardı”çalışması gerçekleştirilmiştir.

Çalışmanın en  kritik  aşaması olan işyerlerinin alması gereken önlemler, çok kapsamlı bir şekilde  "İSO Covid-19 Standardı El Kitabı” adıyla  hazırlanarak  İstanbul Sanayi Odası’nın web sayfasında (www.iso.org.tr/covid-19-standardi) sizlerin istifadesine sunulmuştur.

Çalışma  kapsamında  bir  çalışanın  evinden  işyerine  ulaşması,  işyerinde  geçirdiği  süre  ve  işyerinden tekrar evine ulaşımına dair her aşamada gerek işyeri gerekse çalışanlar tarafından yapılması gerekenler çok detaylı bir şekilde ve bilimsel veriler ışığında ortaya konmaktadır.

Çalışanlarımızın  yanı  sıra  firmalarımızda  görevli  işyeri  hekiminden,  iş  güvenlik  uzmanına,  kalite yönetim sistemi sorumlusundan, işverene kadar herkesin görev ve sorumlulukları belirtildiği çalışma ile ilgili bir web eğitimi gerçekleştirilmektedir.

Eğitimde  Covid-19  ve  diğer  salgın  hastalıklar  açısından  işyerlerinin  üretime  devam  etmelerini sağlayacak önlemler ele alınmakta ve el kitabında yer alan önlem ve uygulamaların bir üretim tesisinde nasıl hayata geçirilebileceğine dair rehberlik niteliğinde bilgiler paylaşılmaktadır.

Organize Sanayi Bölgelerinde yerleşik firmalara özel ücretsiz olarak 3 Temmuz  Cuma günü  saat 15:00’de "İSO  Covid-19   Mücadele  Standardı  İstanbul  OSB’leri  Web Eğitimi”ne katılım için  aşağıda yer alan seminer sisteminden kayıt olmanız akabinde zoom linki tarafınıza iletilecektir.

Eğitim Seminer Kaydı: https://eoda.iso.org.tr/Seminer/SeminerListesi?Kodu=CVEN0620

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

Duyurular Ana Sayfa