DUYURULARKullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşyanın Yerli Üretiminin Yapılıp/Yapılamadığı Görüşü Hk.

Sayın Katılımcımız, 

Ticaret Bakanlığı’na yapılan 23.12.2020tarihli ve 2136 sayılı başvuru formunda ‘’Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Makine’’ ithal talepleriyle ilgili olarak ek’te fotoğrafları bulunan serigrafi baskı tekniği kullanılarak, uygun şablonlara göre metal Ragle (sıyırıcı) vasıtasıyla macun kıvamındaki lehimi sıvama yoluyla baskılı devre kartları üzerine baskı yapan kullanılmış 8486.20.00.00.00. G.T.İ.P.’li eşya, Siz değerli katılımcılarımızın üretim alanına girmekte ise, bu eşyanın üretimine ilişkin olarak ek’te yer alan Meskur Formu tam ve eksiksiz olarak doldurarak 13.01.2021 Çarşambagünü mesai bitimine kadar info@birlikosb.org.tr adresine iletmenizi rica ederiz.


Saygılarımızla.

Duyurular Ana Sayfa