DUYURULARSokağa Çıkma Kısıtlaması Hk.

Sayın Katılımcımız,

17.11.2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 20.11.2020 Cuma günü (bugün) saat 20:00’den itibaren geçerli olacak şekilde iletilen ve ekte yer alan İçişleri Bakanlığı Genelgesinin 5. Maddesinde;

"Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00 20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır.” ifadesi yer almaktadır.

Ayrıca,

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;

5.1 AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

ğ) Üretim ve imalat tesisleri,

yer almaktadır.

Bu nedenle Organize Sanayi Bölgemizde üretim ve imalat faaliyeti gösteren Katılımcılarımızın işyerlerine ulaşımı esnasında yanlarında güncel"Faaliyet Belgesi” ve "SGK Sigortalı Hizmet Listesi” bulundurulması  halinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklardır.

Bilgi ve gereğini rica ederiz.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ

Saygılarımızla.

Duyurular Ana Sayfa