DUYURULARTEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ HK.

Sayın Katılımcımız,

 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan destek ve teşviklerin tek merkezden yönetilerek orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir program olan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi başlatılmıştır.

 Program, katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretiminin artırılmasını ve bu çerçevede yeni üretim imkan ve kabiliyetlerinin ülkemize kazandırılmasını hedeflemektedir.

 Başvurular;

·         4 Ekim – 22 Kasım tarihlerinde http://www.hamle.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak alınacaktır.

·         Ön başvuru ve kesin başvuru olmak üzere iki aşamada gerçekleşecek, başvurusu yapılan projenin AR-GE ihtiyacı varsa, bunun da başvuru kapsamında sunulması istenecektir.

·         Yatırım tutarı 10 milyon liranın üzerinde olan ve üretmeyi hedeflediği ürün Öncelikli Ürün listesinde yer alan projelerin kesin başvuru yapması istenecektir.

·         Kesin başvurular 12 Kasım –  13 Aralık tarihleri arasında alınacaktır. Kesin başvuru sürecinde Ar-Ge ihtiyacı bulunan firmalar, TÜBİTAK desteklerine yönlendirilecektir. Projenin niteliğine göre yatırımcılar KOSGEB destekleri, stratejik yatırım veya proje bazlı teşviklere başvuru konusunda bilgilendirilecek ayrıca firmaların proje detaylarını içeren Proje Fizibilitesi Raporu’nu da elektronik olarak program portalına yüklemesi talep edilecektir.

 Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi ile ilgili tüm bilgilere http://www.hamle.gov.tr adresinden ulaşabileceğinizi bilgilerinize sunarız.

 Saygılarımızla.

Duyurular Ana Sayfa