DUYURULARVerimliliği Arttırıcı Proje Destekleri Hk.

Sayın Katılımcımız,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bildirilen yazıya istinaden, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2017-2023) kapsamında 2023 yılında birincil enerji tüketiminin %14 azaltılması hedeflenmektedir. Enerji verimliliğinde destek modellerinin daha etkin hale getirilmesi, sürdürülebilir finansman mekanizmalarının geliştirilmesi, enerji yönetim sistemlerinin kurulması ve etkinliğinin arttırılması söz konusu hedefe ulaşmak için yürütülen çalışmalardan bazılarıdır.

Bu bağlamda , sanayi sektöründe uygulanan Verimlilik Arttırıcı Proje ve Gönüllü Anlaşma için uygulanan destek miktarının arttırılması amacıyla 14.03.2019 tarihli ve 30714 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan  "Verimlilik Arttırıcı Proje Bedeli ve Destek Oranı ile Enerji Yoğunluğunun Azaltılmasına Yönelik yapılan Gönüllü Anlaşma Destek Bedeli ve Enerji Gideri Oranı Hakkında Karar” ile;

  • Verimliliği Arttırıcı Projelerin yatırım bedeli 1 milyon Türk Lirası’ndan →

5 milyon Türk Lirası’na,

 

  • Destek bedeli 300 bin Türk Lirası’ndan → 1.5 milyon Türk Lirası’na,

 

  • Gönüllü Anlaşma Destekleri kapsamında destek bedeli 200 bin Türk Lirası’ndan →  

1 milyon Türk Lirası’na arttırılmıştır.

Ayrıca,

  • Yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar, yapılacağı bölgeye bakılmaksızın 5. Bölgede yapılacak olan yatırımlara sağlanan teşviklerden yararlandırılmaktadır.

Bu kapsamda verilen destekler ile ilgili olarak;

https://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Enerji-Verimliligi-Destekleri

adresini ziyaret edebilir. 2018 yılında desteklenmiş örnek projelerin listesini ise aşağıdaki linklerden inceleyebilirsiniz.

http://www.yegm.gov.tr/duyurular_haberler/document/2018_vap_1.pdf

http://www.yegm.gov.tr/duyurular_haberler/document/2018_vap_2.pdf

Saygılarımızla.

Duyurular Ana Sayfa