DUYURULARYYS Elektronik Başvuru İşlemleri Konulu Genelge Hk.

Sayın Katılımcımız,

 

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından  "Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'nin 11’inci maddesi kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına ilişkin e-Devlet Kapısı aracılığıyla yapılacak başvuru işlemlerini daha detaylı açıklamak üzere "YYS Elektronik Başvuru İşlemleri" konulu 2020/17 sayılı Genelge hazırlanmıştır.

 

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan, ekte de bulunan söz konusu Genelgeye ve ekinde yer alan kılavuza http://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler adresi üzerinden de ulaşılabileceğini bilgilerinize sunarız.


2020-17 Sayılı Genelge-YYS Elektronik Başvuru İşlemleri

YYS E Başvuru Kılavuz - Yükümlü

 

Saygılarımızla.

Duyurular Ana Sayfa