HİZMETLER

BOSB Altyapı


          Organize Sanayi Bölgemizin bütün altyapı sistemi tamamlanmış bulunmaktadır. Bölgemizdeki tüm parsellere ayrı ayrı atıksu kanalı, yağmur suyu kanalı, elektrik, telefon-internet (15 hat / parsel), düktil font borudan temizsu hattı, yangın hidrant sistemi, mevcuttur.
 

Organize Sanayi Bölgemizde kendi ihtiyacını karşılayacak ayrı bir yağmur suyu ve atık su altyapı sistemi mevcut olmakla birlikte; OSB’mizin kuzey ve kuzeydoğusundaki alanın havza niteliğinde olması ve söz konusu havzada özellikle son yıllarda yapılaşmanın artması yağmur suyu ve atık su altyapı sistemimizde ciddi sıkıntılar doğurmuştur. Geçmiş yıllarda konu havzanın atık suları da OSB’mize aktarılmakta iken, İSKİ havzanın atık suları için ayrı bir hat yaparak Bölgemiz atık sularına karışmasını önlemiştir. Ancak konu havza yağmur suları için ayrı bir hat yapılmadığından; halen havzaya ait yağmursuları artarak drenaj sistemimize akmaya devam etmektedir. Bu nedenle Bölgemize gelen yağmursuyu miktarının her geçen gün artmasına bağlı olarak yağmursuyu drenaj sistemimiz yetersiz kalmakta ve yağışlı havalarda havzadan gelen yağmur suları, yol ve altyapımızın zarar görmesine(su basıncından dolayı boruların çatlamasına, rögar kapaklarından suyun taşmasına) neden olmaktadır. Bu amaçla 2016 yılında konu havzanın yağmur suları için ayrı bir drenaj hattı çekilmesi yatırımı planlanmaktadır.