HİZMETLER

Su / Atıksu

SU
Organize Sanayi Bölgemizin su ihtiyacı aylık ortama 12.000 m3 olup, taşıma su ile, 2.000 m3’lük ana su deposunda biriktirilmek suretiyle sağlanmaktadır. Organize Sanayi Bölgemizdeki üye yatırımlarının sürekli artması, yeni fabrikaların üretime geçmesiyle hızla artan su ihtiyacını karşılayabilmek ve kalıcı çözüm için İSKİ Genel Müdürlüğüne müracaat ederek temizsu talebinde bulunmuştur. İSKİ Genel Müdürlüğü, Tepeören isale hattını 2009 yılında tamamlayarak, Organize Sanayi Bölgemize kadar olan temiz su şebeke hattını da bitirmiştir. Bölgemizdeki tüm firmaların İSKİ suyuna ferdi abone olabilmeleri için gerekli olan Düktil Font (DF) boru ile temizsu hattı yapımına başlanmıştır. Bu proje kapsamındaki tüm altyapı çalışmaları BOSB’un kendi kaynakları ile yapılmaktadır. Ayrıca proje kapsamında OSB’mizdeki tüm yollarda her 150 metrede bir, İSKİ standartlarında hidrant (yangın söndürme sistemi) yapımına başlanmıştır. Bölge içerisinde toplam 4.500 m’lik kullanım suyu hattı olup, kullanma suyu için en iyi boru olan Düktil Font (DF) boru tercih edilmiştir.
 
ATIK SU
BOSB atık su ve yağmur suyu şebekeleri ayrık sistemde inşa edilmiş ve bu şekilde çalıştırılmaktadır. Atık suların bölge dışına çıkarılması için İSKİ ile protokol yapılmıştır. BOSB’da su kirliliği kontrol yönetmeliği’nde belirtilen atıksu deşarj standartları uygulanmaktadır. Proses atıksuyu olan her katılımcı, atık su arıtma tesisini, yönetmelikte ilgili sektör için verilen değerlere göre dizayn ederek, İSKİ'den bağlantı izni belgesi almaktadır. Atıksuların deşarj standartlarına uygun olup olmadığının kontrolü için OSB çıkışına kompozit numune alma cihazı konularak denetimler yapılmaktadır.